תקנון רכישת כרטיסים

 

עודכן ב- 1.05.2019

 

הזמנת כרטיסים ואיסופם:

א. כחלק משירותי האתר, כרטיסים שיוזמנו דרך האתר ו/או באמצעות הטלפון ייאספו ע”י המזמין בקופות ההרצאה. יש להגיע כ- 30 דקות לפני תחילת המופע, קופת המופע תיסגר כ- 15 דקות לאחר תחילת המופע. 

ב. בעת איסוף הכרטיסים במשרדי החברה ו/או בקופת המופע יש להציג תעודה מזהה אשר באמצעותה בוצעה ההזמנה.

ג. עם סגירת דלתות המופע, לא מובטחת הכניסה למאחרים ולא יהיה החזר כספי ו/או פיצוי בעבור הכרטיסים. וזה על מנת לא להרוס את הנאתם של משתתפי המופע.

ד. במקרה של אי הגעה למופע/אירוע לא יתקבל החזר כספי ו/או פיצוי בעבור הכרטיסים שלא נוצלו.

ה. ל”אפקידס” שמורה הזכות שלא לכבד ו/או לבטל הזמנה/ות תוך 72 שעות ממועד ביצוע ההזמנה אם לעניות דעתה ועל פי שיקול דעתה נעשו בניגוד לתקנון ו/או בטעות ו/או תוך ניסיון לעקוף הוראה מהוראות תקנון זה וזאת מבלי שלמבצע ההזמנה תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הביטול כאמור לעיל. על הביטול תודיע “אפקידס” למבצע הרכישה בדוא”ל, או בשיחת טלפון, או במסרון וכן שומרת על הזכות לנקוט בכל האמצעים המשפטיים והחוקיים העומדים לרשותה כנגד כל מי שיפר את זכויותיה ו/או הוראות תקנון זה.

ו. “אפקידס” פועלת בטכנולוגית הצפנת המידע .SSL פרוטוקול זה נהוג בכל אתרי הקניות המובילים בעולם והוא תנאי הכרחי למכירת מוצרים באתר. האתר מאובטח ובעל הכרטיס מוגן מפני שימוש לרעה בכרטיסו, ע”י גורם בלתי מורשה.

ז. הנגשה לנכים: במערכת שמורים מקומות עבור נכים. מקומות אלו הנגישים לנכים ניתן לברר על דרכי הנגשה ורכוש בהזמנה טלפונית מול נציגי השירות שלנו בטלפון 054-8044690

 

אופן התשלום:

א. מחיר כרטיס הכניסה אשר בו יחויב הרוכש בגין הזמנת ורכישת כרטיס/י כניסה לאירוע מסוים הנו מחיר כרטיס הכניסה המצוין באתר במועד ביצוע ההזמנה.

ב. התשלום יבוצע באמצעות פרטי כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המקובלות בשוק שיינתן בעת ביצוע ההזמנה בטלפון ו/או באתר החברה. עם ביצוע החיוב לא ניתן יהיה לשנות את אופן התשלום.

ג. במקרים מסוימים, ניתן יהיה לשלם בקופת ההרצאה במזומן. אפקידס לא תשמור כרטיסים למשלמים במקום ולכן המשלמים במקום אלולים להגיע למקום כאשר הכרטיסים כבר אזלו. רצוי לברר פרטים אלו בערב יום לפני ההרצאה.

ד. הקנייה באתר מותרת מגיל 18 ומעלה.

 

ביטול\שינוי עסקה:

א. ביטול עסקה ניתן לבצע באמצעות הודעה טלפונית בטלפון 054-8044690 זאת תוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובתנאי שהביטול ייעשה עד לא יאוחר מ – 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד האירוע, שבגינו התבצעה העסקה. 

ב. למען הסר ספק, לא ניתן לבטל כרטיסים שנקנו 7 ימי עסקים לפני מופע ולא ניתן לקבל בגינם החזר כספי.

ג. לאחר ביטול עסקה שנעשה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי של 50% ממחיר הכרטיס, בתוך 14 לפני המופע

ד. לאחר ביטול עסקה שנעשה כדין, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי, בתוך 14 ימים ממועד קבלת ההודעה על הביטול במשרדי חברת “אפקידס”, ובהתאם למחיר ששילם בפועל, בניכוי דמי ביטול כמפורט להלן.

ה. “אפקידס”  תהיה רשאית לנכות 5% ממחיר העסקה או 50 ₪ (לפי הנמוך ביניהם) כ”דמי ביטול”. לרוכש ו/או לכל מי מטעמו לא תהיה כל טענה כלפי “אפקידס” לגבי הניכוי האמור.

ו. שינוי תאריך, מיקום ו/או מופע פירושו ביטול ההזמנה המקורית ופתיחת הזמנה חדשה הכרוכה בדמי טיפול נוספים בסך ב-5% מערך העסקה .

 

ז. במידה ומסיבות כאלה ואחרות בוטל המופע יהא זכאי מזמין הכרטיס להחזר מלא של התשלום אותו שילם לחברה, וזאת לא יאוחר מ 30 ימי עסקים מיום ביטול המופע. במידה ונדחה המופע למועד האחר יהא הכרטיס תקף למועד החדש, מי שרכש כרטיסים בטרם שונה המועד יהא רשאי לבטל הזמנתו עד 72 שעות לפני המופע החדש ויקבל החזר מלא.

 

מבצעים/הגרלות באתר אפקידס:

“אפקידס” שומרת לעצמה את הזכות המלאה לקיים את רעיונותיה ו/או דרישות המפיקים ו/או הספקים, בכל הקשור למבצעי מכירות של כרטיסי כניסה ומבצעי הנחות לקהל יעד מסוים / כמות וסוג של כרטיסי כניסה וכך יכול שכרטיסי הכניסה שימכרו לקהל הרחב יהיו יקרים יותר ו/או בעלי זכויות שונות מקהל היעד שירכוש כרטיסי כניסה במסגרת מבצע זה או אחר. 

 

חומרי צילום

יכול להיות ו”אפקידס” יצלמו את האירוע בתמונות/וידאו.
“אפקידס” תהא רשאית לנהוג בסרטון/קליפ/צילומים (לרבות בהשתתפותם של רוכשי הכרטיסים אם ובכלל שנכללים בצילומים) ולעשות בהם כל שימוש שהוא, מסחרי או אחר, לרבות לצרכי קידום, ולא תהא למשתתפי המופע ו/או לרוכשי הכרטיסים כל טענה ו/או דרישה או תביעה כלפי “אפקידס” ו/או המרצה ו/או מטעמם בניין זה.

 

החוק וסמכות השיפוט

הנכם מסכימים כי החוק התקף ביחס להסכם זה הנו החוק התקף במדינת ישראל וכי סמכות השיפוט הבלעדית ביחס להסכם זה תהא נתונה בלעדית לבית המשפט המוסמך שבתחום העיר תל-אביב בלבד.

חשוב לציין כי מנהלי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים ו/או על ההמלצות ו/או על המידע ו/או על התכנים המופיעים באתר החברה, הנוהג על פיהם עושה זאת באחריותו הבלעדית בלבד.

לחיצה על משבצת “מאשר” להלן מהווה את אישור הרוכש כי קרא והבין את תנאי הוראות התקנון ואת הסכמתו לתנאי התקנון ולבקשת הרוכש להתחיל בביצוע הרכישה באמצעות האתר.

 

 

ניתן לשאול אותי כל שאלה

סגירת תפריט
×

עגלת קניות

דילוג לתוכן